BBQ Worst

1.409.50 (geschatte waarde)

Algemene prijs: €9,50/kg

Voorlopig kan u enkel bestellen op onze traiteurlijst