Bistro worst

2.0514.35 (geschatte waarde)

Algemene prijs: €20,50/kg

Voorlopig kan u enkel bestellen op onze traiteurlijst