Cordon Bleu

2.10 (geschatte waarde)

Algemene prijs: €12,50kg

Voorlopig kan u enkel bestellen op onze traiteurlijst