Kaasworst

1.3039.00 (geschatte waarde)

Algemene prijs: €13,00/kg

Voorlopig kan u enkel bestellen op onze traiteurlijst