Kalkoen brochette

Algemene prijs: €13,90/kg

Voorlopig kan u enkel bestellen op onze traiteurlijst