Kalkoen brochette

3.5013.90 (geschatte waarde)

Algemene prijs: €13,90/kg

Voorlopig kan u enkel bestellen op onze traiteurlijst