Kalkoen filet

1.0014.70 (geschatte waarde)

Algemene prijs: €9,80/kg

Voorlopig kan u enkel bestellen op onze traiteurlijst