Kip curry

1.307.90 (geschatte waarde)

Algemene prijs: €13,20/kg

Voorlopig kan u enkel bestellen op onze traiteurlijst