Kippenbout

1.808.80 (geschatte waarde)

Algemene prijs: €8,80/kg

Voorlopig kan u enkel bestellen op onze traiteurlijst