Mix brochette

2.50 (geschatte waarde)

Algemene prijs: €13,80/kg

Voorlopig kan u enkel bestellen op onze traiteurlijst