Parma Ham 3 jaar gerijpt

3.4020.40 (geschatte waarde)

Algemene prijs: €34,00/kg

Voorlopig kan u enkel bestellen op onze traiteurlijst