Varkens / kalfs gehakt

1.5310.20 (geschatte waarde)

Algemene prijs: €10,20/kg

Voorlopig kan u enkel bestellen op onze traiteurlijst