Vol au vent

6.0018.00 (geschatte waarde)

Algemene prijs: €12,00/kg

Voorlopig kan u enkel bestellen op onze traiteurlijst