Pain d’Ardenne

2.2066.00 (geschatte waarde)

Algemene prijs: €22,00/kg

Voorlopig kan u enkel bestellen op onze traiteurlijst